Всего новостей образования России, Украины и Белоруссии - 60,773

/
.
.

Методичні рекомендації до проведення 1 вересня Першого уроку у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: “Україна - наш спільний дім”

тема першого уроку на 1 вересня у школі 2011 рік20 років незалежності України україна наш спільний дім

Про проведення першого уроку (1 вересня), присвяченого відзначенню 20-ї річниці незалежності України
Лист МОНмолодьспорт №1/9-516 від 06.07.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-516 від 06 липня 2011 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної республіки Крим,
управління освіти і науки обласних
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про проведення єдиного уроку,
присвяченого відзначенню
20-ї річниці незалежності України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №99-р “Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.03.2011 р. №210 “Про затвердження Плану заходів з відзначення 20-ї річниці незалежності України” Міністерство надсилає методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Рекомендації буде розміщено на сайтах.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 06.07.11 №1/9 - 516

Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Першого уроку: “Україна - наш спільний дім”

24 серпня 2011 року український народ відзначає 20-річчя Дня Незалежності України - головне державне свято на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, підтверджену всенародним референдумом 1 грудня1991 року, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.

Проголошення Акту незалежності України відкрило нову сторінку в історії України. На всіх етапах становлення український народ демонстрував високий національний дух і прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з іншими народами. Основними напрямками зовнішньої політики України були:
участь України в діяльності міжнародних організацій: 1992 р. - Україна стає членом Міжнародного валютного фонду, 1995 р.- Членом Ради Європи. 2000 р. – Україна - непостійний член Ради Безпеки ООН, 2004 р. - угоди про Єдиний економічний простір (ЄЕП);
ядерне роззброєння: 1994 - приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; 1996 р. - ядерні боєголовки вивезено з території України;
співпраця з Європейським Союзом (ЄС);
налагодження відносин з державами СНД: 1997 р. - Великий договір між Росією та Україною тощо.

З метою відзначення цієї знаменної дати 2011/2012 навчальний рік в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах розпочинається Першим уроком на тему: “Україна - наш спільний дім”.

Головною метою його має бути:
ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки;
закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України – Конституцію); про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки;
зміцнення громадянських якостей учнів;
формувати ціннісне ставлення до держави, суспільства, мови, сім’ї, самого себе; почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу.

При цьому варто зазначити, що із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб’єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою “Основних напрямках зовнішньої політики України” (1993), в Конституції України (1996).

Як свідчить історія, із тисяч народів і народностей світу лише 200 виросли в нації – створили свої держави й домоглися визнання світової спільноти, серед них – Україна.

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя. А рік той – тисяча дев’ятсот дев’яносто перший.

Сьогоднішній день Незалежності України прийшов як результат тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства.

Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея. Процес зародження й розвитку цієї ідеї виявився довготривалим, складним, а на деяких етапах й вельми суперечливим. Це великою мірою зумовлено надзвичайно непростою історичною долею українського народу, численними перешкодами на шляху становлення його етичної самосвідомості, жорстокими переслідуваннями тих, хто намагався підняти національне питання в умовах чужоземного поневолення.

Так склалося, що ми, звертаючи погляд на свою історію, знаходили переважно події сумні. Пам’ять наша міцно зафіксувала такі сторінки, як зруйнування золотоглавого Києва, битву під Берестечком, драматизм Полтавського бою, нищення Січової Запорізької республіки, тощо.

Називаючи важкі сторінки нашої історії, ми зовсім не хочемо закреслити те велике і світле, яке підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його заслуги перед людством. Адже на нашому славному історичному шляху були і могутня Київська держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і перша християнська республіка в Європі – Запорізька Січ, і започаткування власної державності в Українській Народній Республіці.

Незалежність нашої держави стала реальністю. Україна має свій герб, прапор, гімн і державну мову. Проте боротьба за національну культуру, за українську мову, а відтак і за державу – ще попереду.

Базовими рисами майбутнього мають стати висока професійність, творчість, комунікативна духовність, які формуватимуть у різних верств і груп населення виважені духовні та моральні орієнтири , життєві цінності, закладатимуть підвалини відповідної соціальної поведінки.

За час своєї незалежності Україна подолала шлях від формальної республіки у складі колишнього СРСР до відомої у світі держави, – більше 120 країн визнали її, а майже з 90 країнами встановлено дипломатичні відносини.

Сьогодні кожному громадянинові нашої держави зрозуміло, що Україну чекає тернистий, важкий і довгий шлях входження у світовий простір. Шлях України – це шлях побудови самостійної демократичної незалежної правової держави, а не держави тільки етнічної. У цьому – джерело нашої внутрішньої стабільності і міжнаціональної злагоди.

На Першому уроці доцільно розкрити, що важливим етапом в житті країни є прийняття V сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції – Основного Закону України. Для цього слід зосередити увагу учнів на основних статтях Конституції, дати характеристику державної символіки і надати інформацію про історію виникнення та значення Державного Прапору України, Державного Гербу України, Державного Гімну України.

Під час проведення Першого уроку вчитель має домогтися усвідомлення учнями спільності інтересів усіх етносів українського народу в розбудові України, формування міжнаціональної толерантності, необхідності розвитку духовної, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури тощо.

Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними. Але обирати їх варто відповідно до вікових особливостей учнів, рівня сформованості учнівського колективу.

Змістовному розкриттю теми уроку сприятимуть запрошені представники державної влади, громадськості і творчої інтелігенції, учасники історичних подій, знавці і шанувальники історії рідного краю.

Завданням проведення єдиного уроку є перш за все формування в учнів почуття патріотизму, розкриття історичного значення проголошення незалежності України.

При виборі форм, місця, методів проведення уроку слід враховувати кількість учнів, тип навчального закладу тощо.

Бажано провести цей урок на базі шкільних, краєзнавчих музеїв.

Урок може бути проведений для окремого класу, паралелі чи всієї школи.

Важливо, щоб учні знали і розуміли події початку 90-х рр. ХХ ст. і могли висловлювати власну думку щодо них.

Перший урок у 1 класі варто поєднати з ознайомленням першокласників зі школою, її традиціями, історією їх населеного пункту.

Метою уроку для учнів 2- 4 класів має бути сприяння формуванню і розвитку уявлень про такі поняття і положення, як: “Моя Батьківщина – Україна”, “рідний дім”, “патріот і громадянин”. Бажано, щоб учні розуміли, що вони, їх родини - це складова народу України, усвідомлювали, що успішне навчання в школі, – це їх обов’язок перед суспільством і державою.

Урок доцільно провести у формі бесіди, гри-мандрівки, уявної подорожі з використанням матеріалів українського народознавства, художніх творів, віршів про рідну землю.

Доцільним також буде проведення конкурсів малюнків, наприклад, на тему: “Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її”.

Унаочненням на уроці можуть слугувати ілюстративні матеріали. Це - репродукції краєвидів України, національне вбрання українців різних регіонів, портрети відомих діячів історії, політики, культури, фотокартки самих дітей, їхніх родин.

Учнів середньої ланки варто також знайомити з історією тих подій через історію їхніх родин. З ними доцільно буде обговорити такі питання, як: проголошення незалежності України в долі моєї родини; пам’ять про події, що передували проголошенню незалежності України. Бажано, щоб розповіді вчителя, учнів були доповнені свідченнями очевидців тих подій чи родинними спогадами.

У 9 -11 класах загальноосвітніх та у професійно-технічних навчальних закладах необхідно розкрити історичне значення проголошення вільної самостійної держави – України, патріотизм і моральність діячів руху за незалежність, показати витоки цього патріотизму. Вчителі мають ґрунтовно опрацювати терміни “патріотизм”, “нація”, їх розуміння учнями. Необхідно акцентувати увагу на тому, що патріотизм – звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки в надзвичайних ситуаціях.

Пріоритетним завданням учителя є максимальне використання потенціалу творчих здібностей та обдарувань учнів. Буде доцільним написати поздоровлення українському народові, прозвітувати про добрі справи. Інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес-конференції, засідання «круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагатять урок. Під час уроку рекомендується широко використовувати документи, спогади, кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допоможуть створити на уроці емоційно-піднесену атмосферу, підсилять виховний вплив навчального матеріалу.

При цьому важливо, щоб урок, присвячений подіям проголошення незалежності України, хвилював школярів, залишив глибокий слід у їхніх серцях і свідомості.

За традицією, перед початком нового навчального року проводиться урочиста загальношкільна лінійка, присвячена 1 вересню – Дню знань. По можливості, для підкреслення урочистості події пропонується випустити в небо по 20 повітряних кульок з тематичними написами, організувати покладання квітів кращими учнями школи (переможцями конкурсів, олімпіад, спортивних змагань) до монументів, присвячених незалежності країни, пам’ятників видатним діячам українського державотворення, видатним історичним постатям, борцям за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України.

Рекомендуємо керівникам загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів організувати тематичні експозиції, виставки з використанням ілюстративно-документальних матеріалів щодо здобуття й утвердження незалежності, виставки художніх творів і творів мистецтва, присвячених видатним сторінкам історії України, досягнень у суспільно-гуманітарній, природничо-математичній, військово-технічній, медичній галузях сучасної української науки, фізичної культури і спорту тощо.

У нинішньому році Україна відзначає також 450-річчя створення Пересопницького Євангелія. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр. - переклад на “просту мову” канонічного Євангелія - є найважливішою пам’яткою української книжної і народної мови XVI ст., а також незрівнянним зразком українського живопису та рукописної книги незадовго до початку друкарства в Україні (1574 р.). Мова пам’ятки, гранично зближена з живою народною мовою, дає повну можливість відтворити стан одного з двох типів старої української літературної мови (так званої “простої мови”) і визначити фонетичне, граматичне і лексичне обличчя самої народної української мови в другій половині XVI ст. Пересопницьке Євангеліє є свідченням завершення процесу формування української народності. Його справедливо називають українською Першокнигою – національним надбанням, символом духовного відродження України. Це справжній шедевр європейського книжкового мистецтва середини ХVІ століття.

Слід нагадати учням, що на Пересопницькому Євангелії й Конституції присягають на вірність народові України Президенти Української Держави під час інавгурації.

Інформацію щодо проведення Першого уроку, присвяченого відзначенню 20-ї річниці незалежності України, рекомендуємо розмістити на шпальтах освітянських видань.

Рекомендована література
Загальна декларація прав людини (Затверджена і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1943 року);
Декларація про права дитини (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року);
Концепція про права дитини (Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року);
Декларація про державний суверенітет України (Затверджена постановою Верховної Ради України від 16 липня 1990 року);
Акт проголошення незалежності України (Затверджений постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року);
Конституція України від 28 червня 1996 року;

Методичні рекомендації до проведення 1 вересня Першого уроку у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: “Україна - наш спільний дім”

1 вересня перший урок в українських школах буде проведено за темою…

Новость образования прочитали 1,291 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: August 11, 2011, 11:46 am | 5 Комментариев »

Министр, епископ и специалисты оценят нравственные подвиги педагогов в РФ

РИА Вести> Патриарх Столичный и всея Руси Кирилл утвердил оргкомитет VI общероссийского конкурса на соискание премии “За нравственный подвиг педагога” 2011 г., возглавлять совет будут министр обучения и науки РФ Андрей Фурсенко и председатель отдела религиозного обучения и катехизации Русской православной церкви епископ Новочеркасский и Ростовский Меркурий, передает информационная служба патриарха.

В состав оргкомитета вошли полпред президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Георгий Полтавченко, шеф отдела по работе с религиозными и общественными объединениями аппарата полпреда в ЦФО Марина Белогубова, президент Отечественной академии обучения Николай Никандров.

По положению о проведении конкурса, подписанному патриархом Кириллом и министром Фурсенко, его главными целями являются “укрепление взаимодействия церковной и светской систем обучения по духовно-нравственному воспитанию и обучению граждан”, “стимулирование творчества учителей и воспитателей”, “поощрение их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного воспитания и обучения”, “распространение и выявление лучших систем воспитания, образования и внеучебной работы с детьми и молодежью”.

Премию могут получить учителя, воспитатели, руководители учебных учреждений, представители социальных объединений и коллективы авторов (не более 5 человек).

Основные номинации конкурса: лучшая инновационная разработка г., лучшее учительское исследование, наилучший издательский план, лучшая софтина духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, лучшая софтина гражданско-патриотического воспитания, “учителя высшей школы - средней школе”, “за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках учебного учреждения”.

Конкурс проводится в 3 этапа: региональный, окружной и общероссийский. Работы претендентов на I этап принимались до 11 июня 2011 г.. Работы на II-й этап конкурсная комиссия отбирала до середины июля, победители этого этапа обязаны быть определены не позже 30 сент.. Имена же лауреатов общероссийского этапа станут известны к сер. дек.. Дату и место награждения победителей 2011 г. установит оргкомитет.

На Всемирном русском народном соборе 2010 г., посвященном теме “Национальное обучение”, патриарх Кирилл призвал педагогов давать “особого рода клятву Гиппократа” - “обет хранить высокую нравственность, чистоту жизни, святость брака… быть примером”.

“Педагогика - губерния аскетики… эта работа связана с подвигом, с самоистощением. Люди отдают себя, собственную энергию, если понадобится, и собственную жизнь… личная жизнь учителей и профессоров не является лишь их личной жизнью”, - сказал тогда предстоятель РПЦ.

А на встрече с ректорами высших школьных заведений Украины в Киеве в июле этого г. патриарх Кирилл призвал научно-преподавательское сообщество вместе с Церковью вырабатывать “жизнеспособную модель развития человечества”, отвечать на вызовы современности и вместе заботиться о сохранении и передаче молодежи фундаментальных нравственных ценностей, без которых, по его словам, население Земли не выживет.

Новость образования прочитали 360 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

МАИ на 11-м М/н авиационно-космическом салоне МАКС-2011

16-21 августа 2011 г. на аэродроме “ЛИИ им. Громова” в городе Жуковский состоится 11-й Всемирный авиационно-космический салон МАКС-2011.

Столичный авиационный ВУЗ представит на выставке обширную научно-техническую экспозицию на 2-х площадках - в павильоне F4 и под открытым небом. ВУЗ привезёт на МАКС-2011 настоящие летательные аппараты: 4 разных самолета, автожир, аэростат “Колибри”, летательный прибор с аэродинамически несущим корпусом, беспилотные летательные аппараты разных модификаций.

На стенде МАИ будут тоже представлены наработки в губернии двигателестроения, авионики и систем управления, радиолокационное оснащение, авиасимулятор, мобильный бот на основе инсектоморфного шасси и многое иное.

На стенде компании “МОМЕНТ” станет представлен совместный план “Моделирующий комплекс стереоскопической системы визуализации”, реализуемый в рамках программы, минувшей конкурсный отбор по Постановлению Правительства РФ № 218. Кроме презентации технических разработок ведет подготовку насыщенная увлекательная прога студенческих групп стендистов.

Кроме организации своего стенда МАИ 18 августа в 10:30 в конгресс-центре (павильон C5) в конференц-зале “Громов” проводит презентацию собственного уникального Учебно-музейного центра двигателей летательных аппаратов и энергетических установок.

Тоже совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ МАИ организует экспозицию финалистов II этапа конкурса и выставки молодых авиаконструкторов стран СНГ “Будущее авиации и космонавтики в СНГ”. Из 20 проектов молодых авиаконструкторов стран СНГ, заявленных на участие в конкурсе и выставке, было отобрано 7 работ из Армении, Беларуси, Казахстана, РФ и Узбекистана, которые и будут представлены на МАКС-2011.

Кроме перечисленного 18 и 19 августа Клуб выпускников МАИ проводит семейный и клубный дни соответственно на специально оборудованной смотровой площадке здания ФГУП ЭМЗ им. Мясищева у кромки летного поля Авиасалона.

Экспозиция Столичного авиационного ВУЗа находится в павильоне F4, стенд № 31.

Новость образования прочитали 267 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | 1 Комментарий »

Приглашаем к участию в конкурсном плане “Мой кейс Веб 2.0″, организованном по инициативе утилиты Интел “Образование для будущего” и посвящённом ее 10-летию. Участие в плане даст возможность учителям познакомиться с новыми сервисами Веб 2.0, освоить их почти и сделать в процессе плана учебные ресурсы при помощи сервисов.

Даты проведения - 1 августа-25 нояб. 2011 г.

К участию в плане приглашаются:

• учителя педагогических учреждений всех регионов РФ и стран СНГ.
• сотрудники ИПКРО, информационно-методических центров сферы обучения.

Морда страница плана
Из участников плана проводится конкурс кейсов участников утилиты Интел “Образование для будущего”.

Для чего проводится план?

В собственной практической деятельности учителя всё чаще стали юзать социальные сервисы Веб 2.0 для подготовки материалов к урокам, заданий для школьников; сервисы непременно применяются в работе над школьными планами по программе.
Число интересных и полезных сервисов растёт с каждым днём, поиск и выбор необходимого сервиса занимает немало времени, потому удобнее постоянно иметь под рукой весь “кейс сервисов” (собственный или своих коллег).
В работе с учащимися удобнее не разъяснять и учить неоднократно работе с одним и тем же сервисом, а дать ссылку на собственный кейс.

В процессе плана участники:

• знакомятся с социальными сервисами Веб 2.0, которые целесообразно юзать в образовании,
• осваивают их почти, получая справочные материалы и методическую помощь координатора плана,
• пополняют собственный личный кейс, размещая в нём для любого сервиса справочный материал, обучающие презентации по освоению, созданные лично в процессе плана ресурсы при помощи сервиса,
• работают в плане в комфортном режиме - любой сам подбирает из предложенных сервисов столько и те, которые сочтёт полезными для себя (сервисы для освоения будут предлагаться 1-2 в неделю).

Что получают участники плана:

• персональную копилку материалов по сервисам Веб 2.0 для эксплуатации в собственной повседневной учительской практике и проектной деятельности по программе Интел “Образование для будущего”;
• практическую помощь в освоении сервисов Веб 2.0;
• возможность участия в конкурсе (по желанию);
• дипломы, грамоты.

Чем делятся участники плана:

• примерами практического эксплуатации сервисов Веб 2.0 в образовании.

Для участия в плане Вам требуется:

• зарегистрироваться в Летописи.ру под собственным подлинным именем (см. правила регистрации), оформить регистрационную и личную страницы участника Летописи.ру (Внимание: повторная рега НЕ требуется!)
• внести свои данные в перечень участников
• получить доступ к вебсайту плана, где размещаются все квесты, методические материалы, ссылки на сервисы Веб 2.0 - для этого нужно наполнить короткую форму-заявку, перейдя по этой ссылке. После принятия формы-заявления Вы получите доказательство на указанный Вами email.
• С 1 по 5 августа - пост I-го потока участников плана.

Старт этапа № 1 плана (и доступ к вебсайту) - 6 августа.

Новость образования прочитали 469 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

Общероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в губернии информатики и информационных технологий

ФГАОУ ВПО “Белгородский государственный национальный исследовательский ВУЗ” при поддержке Министерства обучения и науки РФ в рамках претворении в жизнь федеральной целевой программы “Исследовательские и научно-учительские кадры инновационной РФ” на 2009-2013 годы проводит конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в губернии информатики и информационных технологий в рамках Общероссийского фестиваля науки.

Цель проведения конкурса: выявление талантов и способностей студентов, аспирантов к научной работы, сохранение и развитие кадрового потенциала, в частности создание условий для привлечения и закрепления творческой молодежи в сфере информатики и информационных технологий.

Тематические направления конкурса:
Информационные технологии в науке, образовании и профессиональной работы.
Теоретические базисы информатики. Программирование. Моделирование. Информационные системы и базы этих.
Техническое обеспечение ИТ. Компьютерные сети и коммуникации.

Участие в конкурсе научных работ
Для участия в конкурсе научных работ приглашаются слушатели ВУЗов, бакалавры и магистры, и аспиранты, любого г. образования, которым требуется предоставить научно-исследовательскую работу по тематике конкурса в виде:
- научной работы;
- описания (презентации) оригинальной разработки;
- научного отчета;
- курсовой деятельности;
- дипломной статьи;
- итогов научных и прикладных изысканий;
- описания разработанного программного продукта;
- электронных учебных ресурсов;
- электронных научно-методических разработок,
- описания разработанных веб-ресурсов;
и т.п.

Новость образования прочитали 299 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

Dr.Web защитит все школы Республики Татарстан

Компания “Доктор Веб” - русский разработчик средств информационной безопасности - передает о поставке некоторого количества десятков тыс. лицензий на программные продукты Dr.Web в средние образовательные заведения Татарстана. В качестве клиента выступило республиканское Министерство информатизации и связи.

Республика Татарстан является одним из локомотивов информатизации среднего обучения РФ. Для создания в школьных заведениях безопасной ИТ-среды Министерство информатизации и связи Татарстана закупило большую партию лицензий на программные продукты Dr.Web: они обеспечат информационную безопасность 40 000 объектов - рабочих станций и серверов - во всех школах республики. Ученики смогут без опасений пользоваться инет-ресурсами в учебных целях и будут прочно защищены от попадания на нежелательные сайты.

Большинство школ Татарстана подключено к Государственной интегрированной системе телекоммуникаций (ГИСТ), которая представляет собою одну крупную сеть в масштабах всей республики. Процесс подключения школ к ГИСТ продолжается беспрерывно - план инициирован кабинетом министров Республики Татарстан и реализуется ГУП “Центр информационных технологий Республики Татарстан” (ГУП “ЦИТ РТ”).

Компания “Доктор Веб” активно принимает участие в планах по внедрению средств информационной защиты в педагогических учреждениях РФ. Так, в рамках плана “Защити на ура”, реализованного в итоге 2010 г., более 100 школ по всей РФ получили возможность на бесплатной основе подключиться к тарифному пакету Dr.Web Премиум услуги “Антивирус Dr.Web”. Кроме того, в начале 2011 г. “Доктор Веб” обеспечила информационной защитой образование детей с ограниченными возможностями Архангельской губернии, которое проходит на базе регионального центра дистанционного образования.

Новость образования прочитали 406 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

Российско-Бразильский Симпозиум по микрохирургии

В этап с 31 августа по 4 сент. 2011 г. в Томске состоится Российско-Бразильский Симпозиум, главная тема которого: “Микрохирургия периферических нервов и хирургия кисти”.

В рамках симпозиума в первый раз Томск посетят лидеры Бразильской микрохирургии: Jayme Bertelli (проф. нейрохирургии Ю. ВУЗа Санта-Катарины, специалист отделения пластической хирургии детского госпиталя “Joana de Gusmao”; ортопедического отделения госпиталя “Governador Celso Ramos”, Санта-Катарина, Бразилия) и Cristiano Tacca (специалист ортопедического отделения госпиталя “Governador Celso Ramos” Санта-Катарины, Бразилия).

К тому же в Симпозиуме поучаствуют ведущие отечественные микрохирурги: учредитель Совета Русского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов д.м.н., проф., К.П. Пшениснов (Столица), д.м.н., проф. А.А. Богов (Казань), Президент ВУЗа микрохирургии, д.м.н., проф., Заслуженный доктор РФ В.Ф. Байтингер (Томск).

Это событие предоставляет эксклюзивный шанс для обмена знаниями и опытом м/у экспертами РФ и Бразилии не только лишь в губернии микрохирургии, но еще и современной хирургии в целом.

Известные практикующие микрохирурги прочтут лекции для студентов и работников медицинского ВУЗа, выступят с докладами о последних достижениях в мировой практике микрохирургии, поучаствуют в проведении осмотра больных и показательных операциях, на практике демонстрирующих результативность применяемых экспертами уникальных методик.

Деятельность Симпозиума будет отражаться в прямой трансляции на ВУЗ “Southern Университет of Santa Catarina” (Бразилия), в средствах массой информации (телеканалы: ГТРК Томск - прога “Вести. Местное время”, ТВ 2 - программы “Час Пик”, “Большим планом”, ТНТ - софтина “Дежурный по городу”; областные газеты “Томские вести”, “Пурпурное знамя”, “Томский вестник”. “Вечерний Томск”).

Материалы симпозиума будут обнародованы в журнале “Вопросы реконструктивной и пластической микрохирургии” (рецензируемым ВАК РФ).

Новость образования прочитали 284 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

В Якутске проведена Саха-Корейская летняя школа информационных достижений для студентов и учеников

В Северо-Восточном федеральном ВУЗе закончилась Саха-Корейская летняя школа информационных достижений для студентов и учеников. Организаторами выступили преподаватели ВУЗа математики и информатики СВФУ.

Саха-Корейская летняя школа - в первый раз проведенный эксклюзивный образовательный план совместно с зарубежными партнерами государственного ВУЗа: Высшей школой роботехники Сеула, ВУЗом сотрудничества в образовании АТЭС, Социальной организацией созидателей педагогического сообщества АТЭС, Социальной организацией Саха-ALCOB и группой студентов Саха-ALCOB, Фирмой Roborobo и Фирмой ED .

В школе обучалось более 15 студентов и учеников. За одну неделю ребята посетили разные лекции и семинары. К примеру, “Набор машин Roborobo” , “Программирование на Java” и “Мобильные андроиды”.

В итоге летней школы участникам были выданы всемирные сертификаты.

Новость образования прочитали 342 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования России. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

До першого вересня залишилось менше місяця. Вже розпочався сезон шкільних базарів. Фахівці держпідприємства “Укрметртестстандарт” протестували шкільну форму, взуття, ранці та зошити

Новость образования прочитали 333 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

“Українське видавничо-поліграфічне об’єднання” планує до 15 серпня закінчити друк підручників для учнів 11-х класів

Новость образования прочитали 313 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Новости образования Украины. Дата: August 11, 2011, 10:41 am | Нет комментариев к новости »

« Предыдущие новости