Всего новостей образования России, Украины и Белоруссии - 60,888

Юмористическая сценка “Если бы у меня была любовь к тебе” для школьного праздника

Монолог ученика старших классов

Если бы у меня была любовь к тебе, каждый восход солнца начинался бы мыслью о тебе. Днями напролет я бы мечтал о тебе, был улыбчив и задумчив. Родные, стали бы волноваться, все бы вокруг подумали, что я тяжело болен. Но… я не болен. Я просто направляю все мысли о тебе.

Читать полную статью »

Новость образования прочитали 1,840 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Сценки на праздники. Дата: March 6, 2015, 1:23 pm | 5 Комментариев »

06  Mar
РЕФЕРАТ

РЕФЕРАТ

Німеччина (Deutschland, Федеративна Республіка Німеччина), федеративна держава в Європі, над Пн. м., Данською затокою та Балтійським м.; 16 федеральних земель; о-ви у Пн. м. (частина Фризьких о-вів) та Балтійському м. (Рюґен, частина Узедому). У пн. частині - Пн.-Німецька низ. з післяльодовиковим рельєфом, поорана широкими прадолинами; центр. територія - старі гори й височини: Райнські сланцеві гори, Шварцвальд, між ними - Нижньорайнська низ., гори Гарц, Швабська Франконська Юра; на пд. - Баварське плоскогір’я,
Читать полную статью »

Новость образования прочитали 465 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

Холодна війна та її наслідки.

1.Причини та етапи війни. 2.Доктрина Трумена. 3.План Маршала та його наслідки. 4.Створення військово-політичних блоків. Як ви пам’ятаєте, процесс взиволення країн проходив з півночі на південь. Розпочався він в країнах Азії і завершився в країнах Африки. Головні етапи:
Читать полную статью »

Новость образования прочитали 833 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1. Особливості росту малих, великих і середніх фірм. а) Базові стратегії росту фірми. б) Особливості стратегії малих фірм. в) Особливості стратегії росту великих фірм. г) Особливості стратегії росту середніх фірм. 2. Об’єкти валютного регулювання. а) Поняття валютного курсу. б) Встановлення валютного курсу. в) Види валютних курсів. г) Валютні угрупування. д) Множинність валютних курсів. е) Індекси валютних курсів.
1. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ МАЛИХ, ВЕЛИКИХ І СЕРЕДНІХ ФІРМ а) Базові стратегії росту фірми. Напрямки розширення діло-вої активності фірми визначаються тим, на якому ринку діє фірма (старому чи новому для неї), з яким товаром (старим чи новим фірми) вона виходить на ринок (табл.1).
Зміст

Читать полную статью »

Новость образования прочитали 522 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

Торговельні відносини за феодалізму.

2.Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі. 3.Головні торговельні шляхи середньовіччя. 4.Система грошово-кредитних відносин. Феодальні відносини ми будемо розглядати з урахуванням регіональних особливостей. Мова йде про те, що своїми рисами характеризувалася феодальна епоха в Європі, дещо своєрідною вона була в країнах Сходу, землях Київської Русі, Московського князівства (потім царства, потім - централізованої держави). Маючи цілий ряд загальних характеристик, вони мають і власні особливості.

Читать полную статью »

Новость образования прочитали 451 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

Україна у міжнародних відносинах

 

Єдиний вихід з кризового становища, що склалося, є перехід до ринкового механізму господарювання та інтеграція економіки України у світогосподарську систему. У суспільній свідомості вже склалося розуміння того, що недооцінка ролі світогосподарських стосунків у становленні економічного суверенітету держави може завдати великої шкоди. Але реальна взаємодія країни із зовнішнім світом в галузі економічного співробітництва поки що не набула потрібного динамізму. У ділових колах Україна однозначно сприймається як країна високого ступеню ризику стосовно налагодження економічної співпраці. Все це диктує необхідність невідкладного здійснення грунтовного теоретичного осмислення та пошуку практичних рішень і механізмів, які б дозволили країні подолати ситуацію, що склалася, прискорити всебічне і повноцінне ЇЇ залучення до світового господарства.

Робота складається з вступу, двох питань та списка використаної літератури. У першому питанні розкривається суть міжнародних економічних відносин та методи пізнання міжнародних явищ і процесів, наукових досліджень міжнародних економічних відносин. У другому питанні описуються форми міжнародних економічних відносин і даються основні визначення. Читать полную статью »

Новость образования прочитали 858 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

Міністерство освіти та науки України

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ: У вигляді порівняльного аналізу охарактеризувати рівень соціально-економічного розвитку Кот-д’Івуар та Південноафриканської республіки, визначити специфічні особливості розвитку економіки цих двох країн та фактори, що на нього впливають. З’ясувати місце, яке посідають ці країни в системі світового господарства.
Читать полную статью »

Новость образования прочитали 636 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »


Новость образования прочитали 376 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ

Економічне підґрунтя для створення необхідних передумов щодо набуття Україною статусу члена ЄС вбачають в активному пошуку шляхів ефективної співпраці з європейськими партнерами, поступовій реалізації пропозицій щодо адаптації українського законодавства до європейських стандартів, поліпшенні інвестиційного клімату та вдосконаленні умов щодо підвищення зацікавленості іноземних інвесторів в ефективному розміщенні коштів в Україні. З огляду на це Україна розраховує на спільні дії і підтримку своїх зусиль з боку країн Європейського Співтовариства. В такому аспекті у сфері зовнішньоекономічних відносин України українсько-німецьке співробітництво можна вважати пріоритетним. По-перше, Федеративна Республіка Німеччини (далі ФРН, Німеччина) - найпотужніша в економічному відношенні держава Європи. По-друге, вона посідає друге місце (після США) серед країн світу за обсягами зовнішньоторговельного обороту: у 2000 p. у світових обсягах експорту на США припадало 12, 3%, ФРН - 8, 7%, Японію - 7, 5%, а в імпорті частка США становила 18, 9%, Німеччини - 7, 5%, Японії - 5, 7%. Ці ж тенденції збереглись і протягом 2001-2002 рр. По-третє, ФРН - один з найбільших торговельних партнерів України, вагомий також її внесок як іноземного інвестора. Читать полную статью »

Новость образования прочитали 439 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

Реферат на тему: “Як розікрасти велику “ЕВРО-пейську” країну”

Пiсля проголошення незалежностi України участь у дiяльностi Органiзацiї Об’єднаних Нацiй було визначено одним з прiоритетних напрямiв зовнiшньої полiтики нашої держави.

Як одна з держав-засновниць ООН, Україна неухильно дотримується цiлей та принципiв Статуту Органiзацiї, робить суттєвий вклад у її дiяльнiсть у сферах пiдтримання мiжнародного миру та безпеки, роззброєння, економiчного та соцiального розвитку, захисту прав людини, змiцнення мiжнародного права тощо.       Генеральнi секретарi ООН чотири рази вiдвiдали Україну. З офiцiйними вiзитами у Києвi перебували У Тан (1962 р.), Курт Вальдхайм (1981 р.), Перес де Куельяр (1987 р.), Бутрос Бутрос-Галi (1993 р.). Протягом 1994-2001 рр. вiдбулося сiм зустрiчей Президента України Л.Кучми з Генеральним секретарем ООН: у 1994 р. у Нью-Йорку, у 1995 р. у Вiднi, у 1996 р. у Москвi, у 1997 р. у Давосi, під час 52-ї сесiї ГА ООН у вереснi та листопадi 1997 р., пiд час Вашингтонського Самiту країн-членiв НАТО (квiтень 1999 р.), а також пiд час Самiту тисячолiття ООН (вересень 2000 р.).

Читать полную статью »

Новость образования прочитали 398 раз

Новости образования публикует: Учитель. Новость добавлена в раздел: Классный час, сценарии, уроки, разработки, конспекты. Дата: March 6, 2015, 11:03 am | Нет комментариев к новости »

« Предыдущие новости